Comitetul pentru produse biocide

Comitetul pentru produse biocide (CPB) elaborează avizele ECHA referitoare la diverse procese prevăzute de BPR. Comisia Europeană adoptă deciziile finale. Aceste procese vizează:

  • cererile de aprobare și de reînnoire a aprobării substanțelor active;
  • revizuirea aprobării substanțelor active;
  • cererile de includere în anexa I a substanțelor active care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 28 și revizuirea includerii lor în anexa I;
  • identificarea substanțelor active susceptibile de înlocuire;
  • cererile de eliberare a autorizației Uniunii pentru produse biocide și cererile de reînnoire, anulare și modificare a autorizațiilor Uniunii, cu excepția cazului în care se referă la modificări administrative;
  • aspectele științifice și tehnice legate de recunoașterea reciprocă, în conformitate cu articolul 38;
  • la cererea Comisiei sau a statelor membre, CPB răspunde și de întocmirea unui aviz privind orice alte aspecte care pot decurge din aplicarea BPR în legătură cu riscurile pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, precum și în legătură cu orientările tehnice.

Componență

Fiecare stat membru are dreptul de a desemna câte un membru în CPB pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. De asemenea, statele membre pot numi un membru supleant.

Solicitanții pot participa la discuțiile CPB.  Ordinea de zi a reuniunilor CPB se publică cu cel puțin 21 de zile înainte de întâlnire. În cazul în care doresc să participe la dezbaterea punctului de pe ordinea de zi care îi privește, solicitanții trebuie să contacteze Secretariatul CPB [BPC (at) echa.europa.eu] și în special să urmeze abordarea descrisă la punctul 3 din Codul de conduită al solicitanților care participă la CPB și grupurile sale de lucru.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)