Comitetul statelor membre

Comitetul statelor membre (CSM) participă la mai multe procese REACH, cum ar fi evaluarea și autorizarea. CSM are responsabilitatea de a soluționa divergențele de opinie dintre statele membre și pe cele cu privire la propunerile de identificare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Comitetul elaborează avize cu privire la proiectul de recomandare al ECHA pentru lista de autorizare (anexa XIV) și la proiectul de plan de acțiune comunitar flexibil (CoRAP) pentru procesul de evaluare a substanțelor. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord în cadrul CSM, problema este înaintată Comisiei Europene în vederea luării unei decizii.

Evaluarea dosarelor

Atunci când statele membre propun modificări, CSM încearcă să obțină un acord unanim cu privire la proiectele de decizii ale ECHA privind: 

  • Propunerile de testare
  • Verificările conformității

Evaluarea substanțelor

CSM încearcă să obțină un acord unanim cu privire la proiectele de decizii ale statelor membre în urma evaluării substanțelor atunci când ECHA sau alte state membre propun modificări ale acestora. CSM ia în considerare observațiile solicitanților înregistrării cu privire la modificările propuse ale proiectelor de decizii emise în urma evaluării dosarelor și a substanțelor. După aprobarea de către CSM, ECHA finalizează decizia și o transmite solicitantului înregistrării.

CSM formulează avize cu privire la:

  • Un proiect de plan de acțiune comunitar flexibil (CoRAP) elaborat de ECHA pentru substanțele care urmează să fie evaluate de statele membre în virtutea faptului că ar putea prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
  • Propunerile din partea oricărui stat membru de a adăuga substanțe pe lista CoRAP, în afara actualizărilor anuale.

Pe baza acestor avize ale CSM, ECHA adoptă planul CoRAP final de evaluare a substanțelor. De asemenea, CSM încearcă să obțină un acord în cazurile în care două sau mai multe state membre și-au exprimat interesul pentru evaluarea aceleiași substanțe.

Autorizarea

CSM are un rol esențial în ceea ce privește:

  • Obținerea unui acord privind identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) care să fie trecute pe lista substanțelor candidate pentru o potențială includere în lista de autorizare (anexa XIV) 
  • Furnizarea de avize cu privire la proiectele de recomandări ale ECHA privind substanțele care să fie incluse cu prioritate în lista de autorizare.

ECHA ia în considerare avizul CSM la finalizarea recomandării sale adresate Comisiei privind substanțele prioritare pentru includerea în lista de autorizare.

Solicitările directorului executiv al ECHA

La solicitarea directorului executiv al ECHA, CSM elaborează avize privind riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu ale oricăror alte aspecte legate de siguranța substanțelor ca atare, în preparate sau în articole. 

De asemenea, CSM oferă sprijin științific pentru îmbunătățirea cooperării dintre Comunitate, statele sale membre, organizațiile internaționale și țările terțe în ceea ce privește siguranța substanțelor, și participă activ la activități de asistență tehnică și de consolidare a capacităților cu privire la buna gestionare a produselor chimice în țările în curs de dezvoltare.

Componență

Fiecare stat membru numește câte un membru în CSM pentru un mandat de trei ani, cu posibilitate de reînnoire. Comitetul poate desemna cel mult cinci membri suplimentari, selectați pe baza competențelor lor specifice. Membrii pot fi însoțiți de consilieri.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)