Comitetul pentru evaluarea riscurilor

Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) elaborează avizele ECHA referitoare la riscurile pe care le prezintă substanțele pentru sănătatea umană și pentru mediu în cadrul următoarelor procese REACH și CLP. Deciziile finale sunt luate de Comisia Europeană.

 

Clasificarea și etichetarea armonizată

CER examinează propunerile de clasificare și etichetare armonizată și formulează, în fiecare caz în parte, un aviz cu privire la propunerile de clasificare armonizată a substanțelor drept cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere sau sensibilizante pentru căile respiratorii, precum și drept cauzatoare a unor alte efecte.  

 

Restricționarea 

Comitetul evaluează dacă restricționarea propusă cu privire la producerea, introducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe este adecvată pentru reducerea riscului la adresa sănătății umane și a mediului. Aceasta include evaluarea observațiilor prezentate de terți.

 

Autorizarea 

La momentul depunerii unei cereri de autorizare, CER evaluează riscul care rezultă din utilizările substanței respective. Aceasta include o evaluare a adecvării și a eficacității măsurilor de administrare a riscurilor descrise în cererea de autorizare și, dacă este relevant, a riscurilor pe care le prezintă posibilele alternative. Se evaluează și contribuțiile terților la cererea de autorizare.

 

Solicitările directorului executiv al ECHA

La solicitarea directorului executiv al ECHA, CER formulează un aviz privind riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu ale oricăror alte aspecte care vizează siguranța substanțelor ca atare, în preparate sau în articole. 

De asemenea, comitetul oferă sprijin științific pentru îmbunătățirea cooperării dintre Comunitate, statele sale membre, organizațiile internaționale și țările terțe în ceea ce privește siguranța substanțelor, și participă activ la activități de asistență tehnică și de consolidare a capacităților cu privire la buna gestionare a produselor chimice în țările în curs de dezvoltare.

 

Componență

Membrii CER sunt numiți de Consiliul de administrație al ECHA din rândul candidaților nominalizați de statele membre, pentru un mandat de trei ani cu posibilitate de reînnoire.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)