Sari la continut
Sari la continut

Forumul pentru schimbul de informaţii privind aplicarea

Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea (forumul) este o rețea a autorităților responsabile cu aplicarea Regulamentelor REACH, CLP și PIC în UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
În 2017, forumul a înființat Subgrupul Regulamentului privind produsele biocide (subgrupul BPR) care se întrunește de trei ori pe an, în paralel cu reuniunile plenare ale forumului, pentru a garanta o aplicare strictă, coordonată și armonizată.

Componență

Forumul este format din câte un reprezentant din fiecare stat membru. Forumul își numește președintele și cei doi vicepreședinți din rândul membrilor. Actualul președinte este dna Katja vom Hofe (DE), iar vicepreședinți sunt dna Sinead McMickan (IE) și dna Szilvia Deim (HU).

Subgrupul BPR este format din câte un reprezentant din fiecare stat membru. Subgrupul BPR își numește președintele și vicepreședintele din rândul membrilor. Actualul președinte este dl Eugen Anwander (AT), iar vicepreședinți sunt Dominik Pisarek (PL) și Francesca Ravaioli (IT).

Printre ceilalți participanți la lucrările forumului se numără:

  • Secretariatul forumului ECHA și secretariatul ECHA
  • Experți invitați din statele membre
  • Comisia Europeană
  • Organizațiile părților interesate acreditate

Forumul pentru schimbul de informaţii privind aplicarea

 

Cum funcționează forumul

Forumul își stabilește programul de activitate pe baza listei de sarcini specificate în regulamentele REACH, CLP și PIC. Activitatea practică a forumului se împarte la zece grupuri de lucru care oferă soluții în domenii specifice ale aplicării. Subgrupul BPR format recent funcționează în mare măsură ca forumul, are în prezent două grupuri de lucru și este reprezentat în activitatea a două grupuri de lucru ale forumului. Forumul și subgrupul BPR se întrunesc anual în trei reuniuni plenare.

 

Aplicare

Regulamentele REACH, CLP, PIC și BPR au fost adoptate pentru a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului față de riscurile pe care le pot prezenta substanțele chimice, mărind în același timp competitivitatea industriei chimice din UE. Reușita regulamentelor depinde în primul rând de aplicarea lor coordonată și armonizată, acesta fiind unul dintre obiectivele principale ale forumului și subgrupului BPR.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1