Cod de bună conduită

Codul de bună conduită administrativă conţine principiile de bază pentru personalul agenţiei în ceea ce priveşte relaţia cu publicul. Aceste principii includ: respectarea legii, nediscriminarea, proporţionalitatea măsurilor cu scopul urmărit şi consecvenţa conduitei administrative.

Scopul acestui cod este de a garanta că agenţia furnizează publicului servicii de înaltă calitate şi de a informa membrii publicului cu privire la standardele de conduită şi la faptul că au dreptul de a fi respectaţi în relaţia cu ECHA.

Codul a fost adoptat de Consiliul de administraţie în 2007 şi se aplică întregului personal.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)