Decizii cu aplicare generală

ECHA a emis decizii cu aplicabilitate generală, care pot afecta toate întreprinderile care îndeplinesc anumite criterii obiective sau descriu anumite procese ale agenției.

Publicarea deciziilor ECHA cu aplicabilitate generală este menită să ajute cetățenii interesați și alte părți interesate să aibă acces mai ușor la documentele pe care le consideră relevante.

Pagina de față conține linkuri către documentele relevante.

 

Acte normative

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Una dintre sarcinile ECHA este să identifice și să întocmească o listă cu substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC); este vorba despre substanțe cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, persistente, bioacumulative și toxice, foarte persistente și bioacumulative sau care produc un nivel de îngrijorare similar.

Substanțele SVHC de pe listă pot fi incluse ulterior în anexa XIV la Regulamentul REACH; în acest caz, utilizarea lor va face obiectul autorizării.

 

Măsuri procedurale

Accesul la documente

Cetățenii UE și cetățenii sau întreprinderile din afara UE care au sediul social în UE pot solicita acces la documentele ECHA în temeiul Regulamentului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]. Acest demers ajută la asigurarea transparenței și a responsabilității.

Consiliul de administrație al ECHA a emis o decizie de stabilire a unor norme administrative și procedurale detaliate pentru prelucrarea cererilor de acces la documente (MB/12/2008).


Reevaluarea deciziilor de respingere a cererilor de confidențialitate sau a cererilor de utilizare a unor denumiri chimice alternative

ECHA publică pe site-ul său informații cu privire la substanțele înregistrate. Solicitanții înregistrării pot cere ca unele dintre aceste informații să fie tratate ca fiind confidențiale. În cazul în care ECHA respinge cererea, solicitanții pot solicita reevaluarea deciziei de respingere.

Dacă furnizorul unui amestec consideră că menționarea unei substanțe componente pe etichetă sau în fișa cu date de securitate ar putea periclita caracterul confidențial al activității sale, acesta poate depune o cerere de utilizare a unei denumiri chimice alternative. În cazul în care ECHA respinge cererea, furnizorul poate solicita reevaluarea deciziei de respingere.

ECHA a stabilit normele de reevaluare a cererilor de confidențialitate într-o decizie a Consiliului de administrație (MB/17/2008), care a fost ulterior modificată pentru a include și cererile de reevaluare a deciziilor privind denumirile chimice alternative (Decizia MB/17/2011 de modificare a MB/17/2008).


Taxe pentru servicii și taxe administrative

ECHA poate percepe taxe pentru serviciile pe care le furnizează. Taxele relevante sunt prevăzute într-o decizie a Consiliului de administrație (MB/D/29/2010). Aici se specifică și taxa administrativă percepută de la întreprinderile care se declaraseră în mod eronat IMM-uri pentru a profita de taxe reduse.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)