Acces la documente

Pe site-ul său, ECHA oferă acces la multe documente-cheie referitoare la agenţie şi la procedurile REACH.

Accesul la documente este reglementat de următoarele norme şi dispoziţii legislative:

  • Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

Acest regulament stabileşte principiile și limitele generale privind respectivul acces în conformitate cu articolul 255 alineatul (2) din Tratatul CE şi a devenit aplicabil documentelor deţinute de ECHA – articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul REACH.

Reţineţi că o cerere de acces la documente poate intra sub incidența excepţiilor prevăzute la   articolele 4 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.
 
Formularul, adresa sau numărul de fax indicate mai jos ar trebui de asemenea utilizate pentru cererile de acces la informațiile despre mediu deținute de ECHA în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006Acest regulament se referă la aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului.

Cererile de documente pot fi transmise:

  • prin completarea unui  formular de cerere de documente
  • prin poștă la adresa:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • prin fax: + 358 9 6861 8940

Pentru a vă putea prelucra cererea, vă rugăm să precizați numele, prenumele, adresa, localitatea şi codul poştal, ţara şi numărul de telefon.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)