Afvalverwerkers

Wereldbol omgeven door groene recyclingpijlenSCIP is een database voor informatie over zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe objecten (producten), vastgesteld onder de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG). Levaranciers van voorwerpen moeten deze informatie vanaf 5 januari 2021 indienen bij ECHA . SCIP moet ervoor zorgen dat de informatie over  zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) op de kandidatenlijst beschikbaar blijft gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, met inbegrip van de afvalfase.

Verder wil SCIP:

  • vervanging bevorderen van deze gevaarlijke stoffen door veiliger alternatieven bij de productie van voorwerpen, en
  • bijdragen aan een betere circulaire economie door afvalverwerkers te helpen om ervoor te zorgen dat dergelijke stoffen niet aanwezig zijn in gerecyclede materialen. 

De SCIP-database brengt bij verwerkers geen kosten in rekening. De database stelt aanvullende gegevens aan hen ter beschikking  om de afvalbranche te ondersteunen bij het verbeteren van de huidige praktijken van afvalbeheer en om het gebruik van afval als grondstof te stimuleren.

Enkele voorbeelden:

  • het ondersteunen van de scheiding van afval dat stoffen in de kandidatenlijst bevat, bij het verzamelen, ontmantelen en sorteren van afval;
  • hulp bij de identificatie van materiaalstromen die kunnen worden beïnvloed door deze stoffen als zij aanwezig zijn in voorwerpen die afval worden, en;
  • bijdragen aan innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor afvalbehandeling.

Praktijkvoorbeelden

 

Kruisende pijlenAfvalsortering: Identificatie van voorwerpen die mogelijk SVHC's bevatten in gemengd plastic recyclaat (Wood, 2019)

Borrelende reageerbuisRecyclers: Verbeterde identificatie van SVHC's in de waardeketen van (gerecycled) plastic (Wood, 2019)

RecyclingEEE-recyclers: Verbeterde granulering/ontmanteling bij de recycling van consumentenelektronica (Wood, 2019)