SCIP infographic

WAT IS SCIP?

SCIP is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe objecten (producten), vastgesteld krachtens de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Algemene doelstellingen
Definities
Sluiten
zadel stoffen
fiets Klik op de fiets fiets-per-rubriek

WAT MOET ER WORDEN GEDAAN?

De SCIP-database heeft tot doel de kennis van gevaarlijke chemicaliën in voorwerpen en producten gedurende hun hele levenscyclus – met inbegrip van de afvalfase – te vergroten.

Wat zijn de verplichtingen?
Wat moet u doen?
PRODUCENT DISTRIBUTEUR ASSEMBLEUR DETAILHANDELAAR CONSUMENTEN AFVALVERWERKER

SCIP infographic CSS