Tools to prepare and submit SCIP notifications

ECHA heeft IT-tools ontwikkeld om taakhouders te helpen informatie op te stellen en in te dienen over voorwerpen die stoffen van de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 % gewichtsprocent.

N.B.: ECHA verwerkt alleen indieningen die stroken met het formaat en de tools van ECHA. Andere indieningen worden NIET verwerkt.

ECHA heeft een geharmoniseerde IUCLID-indeling opgesteld voor het voorbereiden van SCIP-kennisgevingen. Meer informatie over het SCIP IUCLID-formaat is te vinden op de speciale website over het SCIP-formaat.

De SCIP-databank omvat drie verschillende onderdelen voor het opstellen en indienen van SCIP-kennisgevingen.

 

Voorbereiding van gegevens in IUCLID

Er zijn twee opties om SCIP-kennisgevingen op te stellen met behulp van IUCLID:

  • Online opstellen van uw kennisgevingen
    ECHA Cloud biedt een IUCLID Cloud-instance voor het opstellen van SCIP-kennisgevingen. U kunt IUCLID Cloud gebruiken om uw kennisgevingen handmatig voor te bereiden, vooral als u niet vertrouwd bent met IUCLID.
  • IUCLID 6 (Server & Desktop)
    U kunt SCIP-kennisgevingen ook offline opstellen op de eigen IT-infrastructuur van uw bedrijf. Deze methode is een betere optie als u een SCIP-kennisgevingsindiener bent die reeds gebruikmaakt van IUCLID.

Om IUCLID te gebruiken, heeft elk bedrijf een geldig ECHA-account nodig. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de IUCLID Cloud, die wordt onderhouden door ECHA, kunt u zich op IUCLID Cloud inschrijven en de specifieke voorwaarden aanvaarden. U moet beschikken over volledige toegangsrechten (“IUCLID Full Access”) om SCIP-kennisgevingen op te kunnen stellen. Meer informatie over het aanmaken en beheren van een ECHA-account vindt u in de handleiding voor ECHA-accounts (“ECHA Accounts manual”).

Raadpleeg de essentiële handleidingen voor het opstellen van SCIP-kennisgevingen op IUCLID.

 

Indienen van gegevens op het ECHA Submission Portal

Het ECHA Submission Portal (indieningsportaal) is een onlinetool voor het indienen van informatie volgens de geharmoniseerde indeling.

Om het ECHA Submission Portal te gebruiken, moet elk bedrijf beschikken over een geldig ECHA-account en de specifieke voorwaarden aanvaarden.

Om toegang te krijgen tot het ECHA Submission Portal voor het indienen van SCIP-kennisgevingen, moet u de rol van “Submission Portal Manager” hebben. Meer informatie over het aanmaken en beheren van een ECHA-account vindt u in de handleiding voor ECHA-accounts (“ECHA Accounts manual”).

Raadpleeg de essentiële handleidingen voor het indienen van SCIP-kennisgevingen op het ECHA Submission Portal.

Logo ECHA Submission Portal

 

Materiaal voor de geautomatiseerde indiening van gegevens.

De system-to-system-dienst (S2S) dient ter ondersteuning van bedrijven die SCIP-kennisgevingen op een geautomatiseerde manier willen opstellen en indienen.

Met behulp van de S2S-dienst kan een bedrijf SCIP-kennisgevingsdossiers rechtstreeks via zijn eigen systemen aanmaken en indienen, met gebruikmaking van het geharmoniseerde IUCLID SCIP-kennisgevingsformaat, of vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen (Simplified SCIP Notifications – SSN) indienen. Het SCIP-formaat en de bijbehorende praktische en technische documentatie zijn te vinden op de speciale webpagina over het SCIP-formaat. Via geautomatiseerde S2S-overdracht kunnen bedrijven die in hun eigen systemen SCIP-kennisgevingen hebben aangemaakt, hun kennisgevingen indienen via het ECHA Submission Portal.

Er is een API-specificatie in Swagger 2.0-formaat beschikbaar, met inbegrip van informatie over het verzoek- en antwoordschema.

Bedrijven die gebruikmaken van de S2S-dienst kunnen een connectiviteits- en beveiligingstest uitvoeren, alsook een volledig end-to-end integratiescenario in testmodus doorlopen. Dankzij de volledige gebruikerservaring kunnen verschillende indieningsscenario’s worden getest zonder tussenkomst van andere gebruikers en kunnen volledige validatiecontroles voor dossiers worden verricht.

Raadpleeg het ondersteunend materiaal voor meer informatie over de S2S-dienst.