Consumenten en SCIP

Onder de REACH-verordening hebben consumenten het 'recht op kennis' over zeer zorgwekkende stoffen in de producten die zij kopen.

SCIP is een nieuwe database voor consumenten op het gebied van gevaarlijke chemische stoffen in producten die moet aansporen tot vervanging van schadelijke stoffen.

De vergrote transparantie op het gebied van gevaarlijke stoffen zal consumenten helpen om op basis van informatie betere keuzes te kunnen maken bij het kopen van producten en levert informatie over het beste gebruik en de beste verwijdering van dergelijke producten.

 

Chemicals in a circular economy

Recycling sign

A circular economy is about  how we use, re-use and dispose of materials, how we minimise waste and how we make the most of resources. The use of hazardous chemicals should be reduced in products life cycle.

Use your right to ask

Shopping cart in grocereies shop

If you suspect that a product that you buy may contain chemicals that could be harmful, you have the right to ask for information about them.