PIC-circulaire

De PIC-circulaire is een verslag dat tweemaal per jaar door het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam wordt uitgegeven. Het is een essentieel document in de tenuitvoerlegging van de PIC-procedure en de uitwisseling van informatie over gevaarlijke chemische stoffen.

De circulaire verschaft nieuws over de beslissingen die zijn genomen door de Conferentie van de partijen bij het verdrag, en bevat samenvattingen van relevante nationale regelgeving en voorstellen tot opname van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelformuleringen in de PIC-procedure. De publicatie biedt ook informatie over de reacties van de partijen inzake nieuwe invoer en geeft een opsomming van alle geldige kennisgevingen voor elk van de chemische stoffen die aan de PIC-procedure zijn onderworpen.

 

PIC Circulars