Discussieplatform tussen ECHA en ngo's

We organiseren regelmatig bijeenkomsten met onze erkende niet-gouvernementele belangenorganisaties, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor het maatschappelijk middenveld. Alle erkende ngo's worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de inhoud van de bijeenkomsten en deze in persoon of op afstand bij te wonen.

Erkende niet-gouvernementele belangenorganisaties worden automatisch uitgenodigd voor de bijeenkomsten van het platform nadat hun aanvraag door ECHA is goedgekeurd.

Documenten van bijeenkomsten, waaronder notulen, worden op deze pagina gepubliceerd.