Netwerk van communicatieverantwoordelijken

Het netwerk brengt communicatieverantwoordelijken van ECHA en de erkende belanghebbenden bijeen om plannen te delen en synergieën in hun voorlichtingsactiviteiten te bespreken.  

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

1. goede praktijken delen ter verbetering van de communicatie;

2. elkaar helpen wat externe contacten en het verspreiden van nieuws van wederzijds belang betreft;

3. de expertise van de netwerkleden bundelen in gezamenlijke voorlichtingsprojecten.

Erkende belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van het netwerk nadat ze een contactpersoon inzake communicatie voor hun organisatie hebben aangeduid. Dit kan meteen gebeuren bij de aanvraag tot erkenning als belanghebbende of kan spontaan later worden doorgegeven via het formulier voor het bijwerken van de contactgegevens.

Network meetings 

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]