Belanghebbenden

Onze belanghebbenden zijn alle organisaties of individuele personen die geïnteresseerd zijn in of te maken hebben met de EU-voorschriften voor chemische stoffen. Belanghebbenden zijn zeer welkom om aan onze werkzaamheden deel te nemen.

ECHA hecht veel belang aan openheid en transparantie, en een regelmatige wederzijdse dialoog met onze belanghebbenden maakt daar een belangrijk deel van uit.

Raak betrokken

Erkende belangenorganisaties

We werken samen met meerdere koepelorganisaties uit verschillende gebieden en sectoren, die op EU-niveau actief zijn en hun vakgebied vertegenwoordigen. Deze erkende belangenorganisaties stellen hun deskundigheid ter beschikking en helpen ons om een breder publiek te bereiken. Als u over een specifiek onderwerp van gedachten wilt wisselen, kunt u altijd contact opnemen met de organisatie die uw vakgebied vertegenwoordigt.

Afbeelding

Hoe wordt u een erkende belangenorganisatie?

Als u uw vakgebied op EU-niveau vertegenwoordigt en geïnteresseerd bent in een nauwere samenwerking met ons, nodigen wij u van harte uit om de status van erkende belangenorganisatie aan te vragen.

Meer


Afbeelding

Samenwerking met erkende belangorganisaties

De samenwerking met erkende belangenorganisaties draagt bij tot een efficiënte uitwisseling van informatie tussen de betrokken sectoren en ECHA.

Meer


Afbeelding

Erkende belangenorganisaties van ECHA

In deze lijst staan de huidige erkende belangenorganisaties.

Meer


Afbeelding

Ondersteuning door erkende belangenorganisaties

Deze pagina biedt weblinks naar voor iedereen toegankelijke, gratis hulpmiddelen, informatie en richtsnoeren.

Meer