Belanghebbenden

Onder onze belanghebbenden wordt verstaan elke organisatie of individuele persoon die geïnteresseerd is in of te maken heeft met de voorschriften voor chemische stoffen. Belanghebbenden zijn welkom om aan onze werkzaamheden deel te nemen.

We hechten veel belang aan openheid en transparantie, en een regelmatige wederzijdse dialoog met onze belanghebbenden maakt daar een belangrijk deel van uit. Daarom betrekken we belanghebbenden bij tal van activiteiten en zelfs bij het nemen van besluiten.

Hoe u kunt deelnemen

We organiseren gedurende het jaar verscheidene evenementen en workshops, waar vaak gelegenheid is om rechtstreeks van gedachten te wisselen met   onze medewerkers. Het grootste jaarlijkse evenement is de Partnerdag, waaraan alle geïnteresseerde belanghebbenden gratis kunnen deelnemen. Onze evenementen zijn vaak online te volgen. We organiseren gedurende het jaar ook onlinebijeenkomsten (webinars) over uiteenlopende onderwerpen, waaraan alle geïnteresseerden eveneens gratis kunnen deelnemen.

We organiseren een groot aantal openbare raadplegingen en we moedigen belanghebbenden aan om ons hun op- of aanmerkingen door te geven. De openbare raadplegingen worden op de website van ECHA gepubliceerd en in onze wekelijkse e-nieuwsbrief vermeld.

 

Erkende belangenorganisaties

We werken samen met meerdere koepelorganisaties uit verschillende gebieden en sectoren, die op EU-niveau actief zijn en hun vakgebied vertegenwoordigen. Deze erkende belangenorganisaties stellen hun deskundigheid ter beschikking en helpen ons om een breder publiek te bereiken. Als u over een specifiek onderwerp van gedachten wilt wisselen, kunt u altijd contact opnemen met de organisatie die uw vakgebied vertegenwoordigt.

 

 

Image

Een erkende belangenorganisatie worden

Als u uw vakgebied op EU-niveau vertegenwoordigt en geïnteresseerd bent in een nauwere samenwerking met ons, nodigen wij u van harte uit om de status van erkende belangenorganisatie aan te vragen. 

Meer

 

Image

Samenwerking met erkende belangenorganisaties

De samenwerking met erkende belangenorganisaties draagt bij tot een efficiënte uitwisseling van informatie tussen de betrokken sectoren en het Agentschap.  

Meer

 

Image

Erkende belangenorganisaties van ECHA

In deze lijst staan de huidige erkende belangenorganisaties.

Meer

 

Image

Ondersteuning door erkende belanghebbenden

Deze pagina biedt weblinks naar voor iedereen toegankelijke, gratis hulpmiddelen, informatie en richtsnoeren.

Meer

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)