Samenwerking met erkende belangenorganisaties

De samenwerking met erkende belanghebbenden draagt bij tot een efficiënte uitwisseling van informatie tussen de betrokken sectoren en ECHA. Erkende belangenorganisaties ondersteunen de werkzaamheden van ECHA via verschillende organen en netwerken.

De belanghebbenden wordt gevraagd bij welke organen en netwerken zij betrokken willen worden. Gezien het beperkte aantal plaatsen en om een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende belangensectoren te waarborgen, worden waarnemers geselecteerd uit de lijst van geïnteresseerde belangenorganisaties. Er zijn ook activiteiten, zoals de workshop voor erkende belanghebbenden en het netwerk van communicatieverantwoordelijken, waaraan alle erkende belanghebbenden kunnen deelnemen.

Erkende belanghebbenden kunnen kennis geven van hun belangstelling voor deelname aan de volgende organen en netwerken: