Evenwicht tussen werk en privéleven

ECHA streeft naar de vorming en het behoud van een ondersteunende en gezonde werkomgeving, waarin de personeelsleden een gezond evenwicht kunnen vinden tussen hun professionele en privéverantwoordelijkheden.

Enkele van onze initiatieven voor het evenwicht tussen werk en privéleven:

  • Flexibele werktijden en compensatieverlof voor overuren
  • Telewerken
  • Zwangerschaps-, ouderschaps-en gezinsverlof
  • Buitengewoon verlof in bepaalde situaties, zoals huwelijk, geboorte of adoptie van kinderen en andere familiale gebeurtenissen
  • Jaarlijks verlof
  • Onbetaald verlof