Wat wij bieden

Zodra u in dienst treedt bij ECHA, gaat u aan de slag met een toonaangevend team van deskundigen die werken aan de implementatie van baanbrekende communautaire verordeningen inzake chemische stoffen ten behoeve van de menselijke gezondheid en het milieu, alsook de innovatie en de concurrentiekracht.

Onze contractuele en arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Personeelsstatuut en op de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Deze bieden een competitief bezoldigingspakket aan met een systeem van toelagen en voordelen.

  • Ziektekosten- en ongevallenverzekering
  • Pensioen- en werkloosheidsregeling
  • Kostwinnerstoelage
  • Gezinstoelage
  • Toelage voor nog niet leerplichtige kinderen
  • Vergoeding van schoolkosten
  • Ontheemdings- of buitenlandtoelage

Salaris

De salarissen voor personeel hangen af van de categorie en rang van iedere functie. De maandelijkse basissalarissen worden weergegeven in de volgende tabellen.

Temporary Agents

 

Category Grade Basic salary in EUR
Step 1
Basic salary in EUR
Step 2
AD   12 11.671,70 12.162,15
AST 11 10.315,83 10.749,30
10 9.117,48 9.500,59
9 8.058,32 8.396,94
8 7.122,21 7.421,49
7 6.294,84 6.559,36
6 5.563,58 5.797,38
5 4.917,29 5.123,92
4 4.346,06 4.528,68
3 3.841,17 4.002,60
2 3.394,97 3.537,62
1 3.000,59 3.126,66

Contract agents

 

Function Group Grade of recruitment Basic salary in EUR Years of experience
required for the grade
IV 16 5.150,62 17 years or more
14 4.023,40 between 5 years and 17 years
13 3.555,98 less than 5 years
III 10 3.555,97 15 years or more
9 3.142,88 between 5 years and 15 years
8 2.777,78 less than 5 years
II 5 2.454,90 5 years or more
4 2.169,66 less than 5 years
I 1 2.088,92 no experience needed

Op het basissalaris zijn naast diverse vergoedingen ook belastingen, sociale zekerheid en andere inhoudingen van toepassing zoals die in het Personeelsstatuut zijn voorgeschreven. Het basissalaris is vrijgesteld van nationale belastingen.

Om de hogere kosten voor levensonderhoud in Helsinki ten opzichte van Brussel te compenseren, wordt het basissalaris gewogen door toepassing van een coëfficiënt op basis van de kosten van levensonderhoud in Helsinki. De basissalarissen in de bovenstaande tabellen zijn bedragen vóór deze aanpassing.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)