Toelatingsvoorwaarden

De kandidaat moet:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein)
  • in het Engels kunnen communiceren, aangezien dit de voertaal van ECHA is
  • een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de EU en een toereikende kennis van een andere officiële EU-taal
  • bij de functie passende karaktergetuigenissen kunnen voorleggen
  • in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten
  • hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake militaire dienstplicht
  • voldoen aan de voor de uitoefening van de functie gestelde eisen van lichamelijke geschiktheid

Beroepskwalificaties

Kandidaten moeten over het vereiste diploma en over de vereiste beroepservaring beschikken zoals bepaald in de kennisgeving van vacature.

Alleen getuigschriften die zijn uitgegeven, of als gelijkwaardig erkend zijn, door overheden van EU-lidstaten of overheden van de EER worden aanvaard.

De beroepservaring wordt gerekend vanaf de datum waarop de sollicitant de minimumkwalificatie verwerft om in aanmerking te komen voor het betreffende profiel.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)