Het aanwervingsproces

Al onze vacatures worden op de ECHA-website bekendgemaakt. U moet uw volledige sollicitatie indienen voor de afsluitdatum.

Een selectiecomité toetst alle geldige sollicitaties aan de voorwaarden die in de kennisgeving van vacature zijn vastgelegd. Dit comité selecteert op een objectieve, onpartijdige en transparante wijze de meest geschikte kandidaten en nodigt deze uit voor een interview.

Interview en schriftelijke proef

In de volgende fase vindt een interview plaats met het selectiecomité dat voor elke selectieprocedure wordt aangesteld. Het comité toetst alle sollicitanten aan de voorwaarden die in de kennisgeving van vacature zijn vastgelegd.

Het interview wordt in het Engels gevoerd, maar ook de kennis van andere talen kan worden getest. Kandidaten die het Engels als moedertaal hebben, zullen wellicht hun taalvaardigheid in hun tweede taal moeten bewijzen.

Naast het interview worden sollicitanten nog onderworpen aan een schriftelijke proef, in het Engels, inzake de deskundigheid die vereist is voor het betreffende profiel.

Reservelijsten

Na de interviews en schriftelijke proeven legt het selectiecomité een reservelijst met de meest geschikte kandidaten aan. ECHA kan op ieder moment tijdens de geldigheidsduur van deze lijsten, doorgaans twee jaar en mogelijk verlengbaar met een jaar, medewerkers uit de reservelijst aanwerven.

Houd er rekening mee dat opname op de reservelijst geen recht op tewerkstelling inhoudt.

De selectieprocedure kan vanaf de afsluitdatum voor sollicitaties tot de goedkeuring van de reservelijst tot zes maanden in beslag nemen.

Sollicitanten kunnen binnen de tien dagen na kennisgeving van het besluit een herziening vragen. Tevens kunnen ze binnen de drie maanden beroep instellen. Zoals alle burgers van de EU, kan ook een sollicitant klacht indienen bij de Europese Ombudsman.