Personeel

ECHA biedt hoofdzakelijk twee verschillende soorten betrekkingen aan: tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten.

Tijdelijke functionarissen

Betrekkingen voor tijdelijke functionarissen zijn ingedeeld in twee functiegroepen, afhankelijk van de aard en het belang van de respectieve takenpakketten.

  • De functiegroep administrateurs (AD) dekt twaalf rangen, van AD 5 tot AD 16, die overeenstemmen met technische, administratieve, adviserende, taalkundige en wetenschappelijke taken.
  • De functiegroep assistenten (AST) dekt elf rangen, van AST 1 tot AST 11, die overeenstemmen met uitvoerende, technische en administratieve taken.

Doorgaans hebben contracten voor tijdelijke functionarissen een duur van vijf jaar, met een mogelijkheid tot verlenging voor een bepaalde duur. In geval van een tweede verlenging wordt het een contract voor onbepaalde duur.

De proefperiode voor tijdelijke functionarissen is zes maanden.

Arbeidscontractanten

Functies voor arbeidscontractanten worden ingedeeld in vier functiegroepen, afhankelijk van de respectieve taken en verantwoordelijkheden.

  • Functiegroep I stemt overeen met administratieve ondersteunende, dienstverlenende taken.
  • Functiegroep II stemt overeen met taken voor secretariaat en kantoorbeheer.
  • Functiegroep III stemt overeen met uitvoerende, boekhoudkundige en ontwerptaken.
  • Functiegroep IV stemt overeen met administratieve, adviserende en taalkundige taken.

Contracten voor arbeidscontractanten hebben een maximale duur van drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging voor een bepaalde duur. In geval van een tweede verlenging wordt het een contract voor onbepaalde duur.

Arbeidscontractanten die voor langer dan een jaar worden aangeworven krijgen een proeftijd van negen maanden.