Negozjant f'sustanzi kimiċi perikolużi ħafna

Inti timporta sustanzi kimiċi li huma pprojbiti jew ristretti ħafna fl-UE?

Dawn jistgħu jkunu sustanzi kimiċi industrijali, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew bijoċidi importati fil-forma ta' sustanzi kimiċi, taħlitiet jew oġġetti. F'dan il-każ, jista' jkollok bżonn tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament dwar il-Kunsens Infurmat minn Qabel (PIC) 

Jekk ikun il-każ, inti teħtieġ li:

  • Tkun żgur li l-importazzjoni tkun permessa skont il-leġiżlazzjoni rilevanti (eż. REACH, ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali, ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, liġi nazzjonali, eċċ)
  • Rapport dwar il-kwantitajiet importati lill-awtorità rilevanti fl-UE

Ikkontrolla jekk is-sustanza kimika tiegħek hijiex koperta fit-taqsima dwar Sustanzi Kimiċi soġġetti għal PIC.

Inti tesporta wkoll barra l-Unjoni Ewropea?

F'każ li xi sustanzi kimiċi industrijali, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew bijoċidi jkunu pprojbiti jew ristretti ħafna fl-UE, x'aktarx li inti tkun soġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament PIC. Dan ifisser li għandek tavża lill-ECHA dwar l-esportazzjoni tagħhom (jew bħala sustanzi kimiċi jew taħlitiet/oġġetti) u f'xi każijiet tikseb ukoll il-kunsens infurmat minn qabel (PIC) tal-pajjiż li jimporta. 

Ikkontrolla jekk is-sustanza kimika tiegħek hijiex koperta fit-taqsima dwar Sustanzi Kimiċi soġġetti għal PIC.

 

Categories Display