Informazzjoni dwar sustanzi ristretti

Restrizzjonijiet dwar sustanzi, taħlitiet u/jew oġġetti huma stabbiliti fl-Anness XVII ta’ REACH. L-opinjonijiet tal-Kumitati għall-Valutazzjoni tar-Riskji u għall-Analiżi Soċjoekonomika jipprovdu ġustifikazzjonijiet xjentifiċi dwar il-proposti għal restrizzjonijiet. Aktar kjarifika dwar ir-restrizzjonijiet tista’ tingħata bħala mistoqsijiet u tweġibiet u fil-linji gwida.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)