Skip to Content
Skip to Content

Restrizzjoni

Ir-restrizzjonijiet huma strument sabiex jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji inaċċettabbli ppreżentati minn sustanzi kimiċi. Ir-restrizzjonijiet normalment jintużaw biex jillimitaw jew jipprojbixxu l-manifattura, it-tqegħid fis-suq (inklużi l-importazzjonijiet) jew l-użu ta’ sustanza, iżda jistgħu jimponu kwalunkwe kundizzjoni rilevanti, bħal pereżempju l-ħtieġa ta’ miżuri tekniċi jew tikketti speċifiċi.

Restrizzjoni tista’ tapplika għal kwalunkwe sustanza waħedha, f’taħlita jew f’oġġett, inklużi dawk li ma jeħtiġux reġistrazzjoni, pereżempju, sustanzi manifatturati jew importati taħt tunnellata metrika fis-sena jew ċerti polimeri.

Sustanzi intermedji iżolati fuq il-post, sustanzi użati fir-riċerka u fl-iżvilupp xjentifiku, u sustanzi li jippreżentaw riskji għas-saħħa tal-bniedem biss mill-użu tagħhom fil-kożmetiċi huma eżentati minn dawk is-sustanzi li għalihom tapplika r-restrizzjoni skont REACH.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live1