Trasparenza

Trasparenza

It-Trasparenza hija waħda mill-ħames valuri fundamentali tal-ECHA , flimkien mal-Indipendenza, l-Affidabbiltà, l-Effiċjenza u l-Impenn għall-benesseri. L-għan ewlieni tat-trasparenza huwa li tipprovdi lill-partijiet interessati l-abbiltà li jsaqsu, jisfidaw u jżommu lill-maniġment responsabbli.

L-approċċ tal-ECHA fir-rigward tat-Trasparenza huwa bbażat fuq tliet pilastri ewlenin:

  • Proċeduri ċari u trasparenti
  • Teħid ta' deċiżjonijiet b'mod miftuħ
  • Informazzjoni disponibbli