Dalībvalstis un kompetentās iestādes

Sadarbība ar dalībvalstīm

ECHA cieši sadarbojas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

Dalībvalstu pārstāvji ir ECHA valdes un aģentūras komiteju locekļi, kā arī Foruma un vairāku tīklu dalībnieki. EEZ valstis ir iesaistītas šajās struktūrvienībās un tīklos bez balsošanas tiesībām. Dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas ar aģentūru tās visdažādākajos darbības procesos.

Dalībvalstu kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar dažādajām uz ECHA attiecināmajām ES regulām, ir ECHA sadarbības partneri dalībvalstīs. To starpā daudzas ir ministrijas vai aģentūras vides jomā. Dažas valstis šo pienākumu pildīšanai ir nominējušas arī organizācijas, kas nodarbojas ar finanšu, veselības vai nodarbinātības jautājumiem.

ECHA cieši sadarbojas ar kompetentajām iestādēm dažādos darbības posmos, apmainoties ar informāciju, sniedzot dalībvalstīm atbalstu un nodrošinot apmācību.

ECHA kontaktpunkts saistībā ar dalībvalstu jautājumiem: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2