Starptautiskā sadarbība

Lai gan Eiropas Savienība var apgalvot, ka tai ir pasaulē visvērienīgākā likumdošana ķīmisko vielu jomā, tā nav viena savos centienos mazināt risku un panākt drošāku ķīmisko vielu lietošanu. Regulatīvās iestādes var daudz mācīties no citu pieredzes un rīkoties kopīgi, lai saskaņotu ķīmisko vielu pārvaldību dažādās pasaules daļās . ECHA dalās pieredzē ar arvien plašāku regulatīvo iestāžu skaitu tajās valstīs, kur tiek pieņemti REACH, CLP, Biocīdu regulai un Regulai par iepriekš norunātu piekrišanu līdzīgi tiesību akti ķīmisko vielu drošības jomā. Mūsu darbība palīdz uzlabot iesniegto datu, kā arī klasificēšanas un marķēšanas kvalitāti, tādējādi sekmējot ķīmisko vielu drošu ražošanu un lietošanu, kā arī trešo valstu iesaistīto personu spējas noteikt bīstamās vielas un risināt ar tām saistītos jautājumus.

Aģentūras starptautiskās darbības galvenokārt norit šādās piecās jomās:

  • ar ESAO saistītais darbs;
  • daudzpusējais darbs ķīmisko vielu drošības jomā;
  • atbalsts ES ārējo attiecību politikas jomā;
  • sadarbība ar līdzīgām regulatīvajām aģentūrām;
  • informētības sekmēšana trešās valstīs.

ECHA sadarbība ar valstīm ārpus ES

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)