Drošības darbinieku tīkls

Drošības inspektoru tīkls (DIT) tika izveidots 2007. gadā kā apakšgrupa agrākajā Eiropas Komisijas darba grupā „Praktiskā gatavošanās REACH".

DIT ir tīkls, ko veido eksperti no dalībvalstu kompetentajām iestādēm (DKI), pilnvarotām valstu iestādēm, Eiropas Komisijas un CEFIC (Eiropas Ķīmijas rūpniecības padomes). Tīkls konsultē ECHA drošības jautājumos, kas attiecas uz drošu informācijas apmaiņu saistībā ar REACH un KMI regulām starp ECHA, DKI, pilnvarotām valstu iestādēm un Eiropas Komisiju.

ECHA valde ir devusi DIT formālu uzdevumu pārskatīt drošības prasības, vienoties par jebkādām atkāpēm un sagatavot ar drošību saistītas revīzijas vadlīnijas. Balstoties uz DIT pieejamajām zināšanām, tas sniedz arī vispārīgas konsultācijas par informācijas apmaiņu REACH un CLP ietvaros, īpaši par drošības jautājumiem, kas saistīti ar IKT rīkiem, piemēram, REACH-IT, RIPE un CIRCA. DIT darbojas arī kā paraugprakses apmaiņas un savstarpējās mācīšanās platforma.

DIT dalībnieki tiekas vienu vai divas reizes gadā. ECHA koordinē tīklu un nodrošina tā sekretariātu. Drošības inspektoriem ir pienākums informēt savas organizācijas par DIT sanāksmēs notikušajām diskusijām un pieņemtajiem lēmumiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)