Daudzpusējs darbs ķīmiskās drošības jomā

 

Image

Aģentūras starptautiskā sadarbība attiecas arī uz ES saistībām ķīmisko vielu drošas pārvaldības jomā saskaņā ar daudzpusējiem nolīgumiem Apvienoto Nāciju aizbildnībā, tostarp Stokholmas konvenciju (POPs), Roterdamas konvenciju (PIC), Starptautisko konferenci par ķīmisko vielu pārvaldību (SAICM), Ilgtspējīgas attīstības komisiju (CSD) un Starptautisko Ķīmiskās drošības programmu (IPCS), kā arī uz ANO darbu Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotās sistēmas izstrādē.

Aģentūra atbalsta Eiropas Komisijas pasākumus šīs daudzpusējās sadarbības jomā. Roterdamas konvencijas gadījumā aģentūras loma ir noteikta PIC regulā par bīstamo vielu importu un eksportu. Aģentūras atbalsts ES daudzpusējām darbībām ir dažāds – gan ieguldījums sanāksmju sagatavošanā, gan ekspertu norīkošana dalībai šādās sanāksmēs, gan informatīvu sanāksmju rīkošana konkrētos pasākumos pēc Komisijas pieprasījuma.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)