Registracija

Jei jūsų įmonės gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekis sudaro daugiau nei vieną toną per metus, jūs esate atsakingas už registracijos dokumentacijos sudarymą ir pateikimą ECHA. Šios rekomendacijos gali padėti tai padaryti.

 

ECHA pateikite visą registracijos dokumentaciją
  • Pateikite visą informaciją apie savo cheminę medžiagą, kuri yra reikalaujama pagal REACH reglamentą, ir parodykite, kad jūsų cheminė medžiaga naudojama saugiai.
  • Įvertinkite medžiagos naudojimo riziką ir paaiškinkite, kaip ją reikėtų kontroliuoti.
  • Pasirūpinkite, kad jūsų cheminė medžiaga būtų įregistruota, užtikrindami tinkamą bendrą informacijos teikimą.
  • Pateikite teisingą cheminės medžiagos identifikavimo informaciją.
  • Naudodamiesi IUCLID patvirtinimo pagalbininku patikrinkite, ar tinkamose IUCLID dalyse įrašėte reikalingą informaciją apie atitinkamą kiekį tonomis.
  • Atminkite, kad ECHA taip pat rankiniu būdu tikrina kai kurias jūsų dokumentacijos dalis, todėl prieš pateikdami perskaitykite atitinkamas rekomendacijas ir įsitikinkite, kad jūsų dokumentai yra išsamūs.

 

Pateikite teisingą informaciją apie tarpinės cheminės medžiagos naudojimą
  • Jei jūsų cheminė medžiaga yra tarpinio naudojimo, įsitikinkite, kad galite patvirtinti, kad cheminės medžiagos naudojimas atitinka tarpinio naudojimo apibrėžtį ir REACH reglamente nustatytas sąlygas.
  • Paaiškinkite, kaip griežtai kontroliuojamas naudojimas taikomas tarpinės cheminės medžiagos gyvavimo ciklo metu, ypač tuose etapuose, kai tikėtina, jog gali būti pažeista izoliavimo sistema.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)