Što nije tvar?

Smjese

Smjesa je mješavina ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari. Prema zakonodavstvu EU-a o kemikalijama, smjese se ne smatraju tvarima.


Dijagram na kojem je predstavljeno stvaranje smjese
Ako su kemijski spojevi A i B stavljeni zajedno i pritom ne reagiraju, to nije tvar, nego smjesa.
 

Smjese mogu biti:

 • šamponi i sapuni
 • drugi kozmetički proizvodi
 • deterdženti i
 • boje.

Ako proizvodite ili uvozite smjesu, trebate registrirati svaku pojedinu tvar u svojoj smjesi kada proizvodite ili uvozite smjesu u količini od jedne tone godišnje ili više.

Ako ste formulator koji miješa pojedine tvari kako bi proizveo smjesu, ne trebate registrirati svaku tvar prema Uredbi REACH osim ako također proizvodite ili uvozite pojedinu tvar sadržanu u smjesi.

Proizvodi

Tvar možete rabiti za proizvodnju stvari posebnog oblika, površine ili dizajna. Ako poseban oblik, površina ili dizajn više određuje funkciju nego kemijski sastav, prema mjerodavnom zakonodavstvu radi se o proizvodima.


Dijagram koji predstavlja izradu proizvoda

Kemijski spojevi A i B pomiješani su kako bi se izradio proizvod.

Proizvodi mogu biti:

 • olovke (bojice)
 • bicikli
 • gitare
 • baterije
 • majice i
 • CD diskovi.

Ako proizvodite ili uvozite proizvod, morate registrirati svaku pojedinu tvar u proizvodu:

 • ako je tvar prisutna u proizvodu u količinama iznad jedne tone godišnje i
 • ako je tvar namijenjena ispuštanju pod normalnim uvjetima uporabe, primjerice majica koja ima miris.

Ako je tvar u vašem proizvodu već registrirana za istu uporabu, vi je ne morate registrirati.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)