Complex inorganic pigments

Složeni anorganski pigmenti (CIP) najčešće su kristali miješanih metalnih oksida koji nastaju procesom kalcinacije pri visokoj temperaturi. CIP-ovi imaju definiranu kristalnu strukturu (npr. rutil i spinel). Željena boja pigmenta dobiva se kroz varijabilnu kombinaciju metala i struktura.

Dodatnu podršku možete pronaći putem Eurocoloura, sektorske skupine Europskog udruženja kemijske industrije (CEFIC) i Konzorcija za anorganske pigmente.

Eurocolour je objavio smjernice za identificiranje kompleksnih anorganskih pigmenata za boje (CICP-ovi). Pri identificiranju CICP-ova trebate se pridržavati tih smjernica.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)