Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Identifikacija tvari

U uredbama REACH i CLP te Uredbi o biocidnim proizvodima težište je na tvarima. Na primjer, Uredbom REACH od vas se zahtijeva podnošenje dosjea o svakoj kemijskoj tvari koju proizvodite ili uvozite. Jasna i točna identifikacija tvari predstavlja temelj za izradu tog dosjea.

Točna identifikacija tvari ključna je polazna točka za registraciju prema Uredbi REACH, kao i za usklađivanje s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) te s Uredom o biocidnim proizvodima. Ona također omogućuje ispravnu identifikaciju štetnih tvari. Time se omogućuje utvrđivanje prikladnih mjera upravljanja rizikom kako bi se kontrolirali rizici po ljudsko zdravlje i okoliš koje takve tvari predstavljaju.

No, što je identifikacija tvari i zašto je toliko važno pravilno je provesti?

Počnite

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2