Tinte za tetoviranje i trajna šminka

Tetovaže su omiljen oblik ukrašavanja tijela, a ima ih gotovo 12 % Europljana. Tetovaže nastaju na način da se tinta u boji ubrizgava pod kožu i tako ostavlja trajan trag. Zdravstveni rizici kod uporabe nečistih igala za ubrizgavanje tinte već su neko vrijeme pod povećalom, ali čini se da treba uzeti u obzir i rizike povezane s kemikalijama. Tinte za tetoviranje i trajna šminka, kao što su tuševi za oči, mješavina su nekoliko kemikalija. Budući da te kemikalije mogu ostati u tijelu cijeli život, postoji mogućnost dugotrajnog izlaganja potencijalno štetnim sastojcima proizvoda za tetovažu i trajnu šminku. Te kemikalije mogu biti štetne za zdravlje, ali malo se zna o posljedicama njihove uporabe.

Što su tinte za tetoviranje i trajna šminka?

Tetovaže se izrađuju ubodima igle u površinski sloj kože i ubrizgavanjem tinte u područje ispod tog sloja kako bi nastao željeni crtež. Površinski sloj kože – epidermis – neprekidno se obnavlja, stoga se tinta ubrizgava u drugi, donji sloj kože – dermis – kako bi tetovaža ostala trajna.

Trajna šminka slična je tetovaži, a cilj je da izgledom nalikuje šminki.

Zašto se ECHA bavi tintama za tetoviranje i trajnom šminkom?

Tinte za tetoviranje i trajna šminka mogu sadržavati opasne tvari za koje je poznato ili se sumnja da uzrokuju rak, genetske mutacije, toksične učinke na reproduktivno zdravlje, alergije ili druge štetne učinke kod životinja ili ljudi.

Zbog nedostatka podataka o tintama za tetoviranje i trajnoj šminki Europska komisija zatražila je od ECHA-e da procijeni koliko su tvari koje sadržavaju tinte za tetoviranje opasne za ljudsko zdravlje te da ispita potrebu za ograničenjima njihove uporabe na razini Europske unije.

Osim ispitivanja opasnosti za ljudsko zdravlje, ECHA u svojoj analizi razmatra i dostupnost sigurnijih alternativnih proizvoda. Ispituje se i socioekonomski utjecaj ograničavanja njihove uporabe, na primjer kroz učinke koje bi ono imalo na radna mjesta u proizvodnji i uslužnom sektoru.

ECHA ispituje tvari za koje je poznato da se upotrebljavaju u tintama za tetoviranje i trajnoj šminki, a mogu biti opasne za ljudsko zdravlje, kao i tvari čiju buduću uporabu želimo spriječiti. Posebna pažnja posvećuje se tvarima koje uzrokuju rak ili preosjetljivost, koje su mutagene ili reproduktivno toksične te drugim tvarima navedenima u Rezoluciji Vijeća Europe o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaža i trajne šminke.

Istraživanje se temelji na prijašnjim izvješćima Europske komisije i Vijeća Europe.

Kako su tinte za tetoviranje i trajna šminka zakonski uređeni na razini EU-a?

Na razini EU-a ne postoji nikakvo posebno zakonodavstvo, ali sedam država članica donijelo je svoje zakone temeljene na rezoluciji Vijeća Europe iz 2008. o sigurnosti tetovaža i trajne šminke ili prethodne verzije iz 2003. Osim toga, na tinte za tetoviranje primjenjuje se Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda u pogledu obveze proizvođača da proizvode isključivo siguran proizvod; Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) proizvoda koji sadrže više razvrstanih tvari nego što je to dopušteno ; te Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu zahtjeva za registraciju i pružanje informacija.

Budući da mnoge opasne tvari mogu biti prisutne u tinti za tetoviranje ili trajnoj šminki u malim količinama, ne primjenjuju se nužno obveze iz uredbi CLP i REACH.

Koje su trenutačne obveze daljnjih korisnika i dobavljača u lancu opskrbe tintom za tetoviranje i trajnom šminkom?

Daljnji korisnici – uključujući formulatore smjesa – imaju posebne obveze utvrđene Uredbom REACH koje se odnose na tinte za tetoviranje ili trajne šminke koje proizvode. Formulatori tinte za tetoviranje trebaju proizvođače i uvoznike upoznati sa sastojcima svojih proizvoda kako bi ih oni mogli uzeti u obzir pri provjeri usklađenosti sa zahtjevima za registraciju. Ako podnositelji registracije nisu obuhvatili uporabu određene tvari u tintama za tetoviranje, a formulatori upotrebljavaju bilo koju registriranu opasnu tvar u količini (većoj) od jedne tone, tada je potrebno provesti procjenu kemijske sigurnosti za daljnje korisnike i dokazati da je tvar sadržana u tinti za tetoviranje ili trajnoj šminki sigurna za uporabu.

Nadalje, društvo koje prodaje opasne tvari ili smjese drugom društvu mora kupcu dostaviti sigurnosno-tehnički list proizvoda. Sigurnosno-tehnički list daje smjernice o tome kako sigurno upotrebljavati određenu tvar, sadržava podatke o svojstvima tvari ili smjese i njezinim opasnostima te upute za rukovanje, zbrinjavanje i prijevoz kao i preporučene mjere prve pomoći, protupožarne zaštite i mjere nadzora nad izloženošću.

Proizvođači pojedinačnih tvari – koji godišnje proizvode jednu ili više tona te tvari – moraju ispunjavati zahtjeve Uredbe REACH: kemikalija mora biti registrirana pri ECHA-i, a uz podnesak se moraju dostaviti podatci o opasnim svojstvima tvari. ECHA tada može poduzeti mjere za kontrolu uporabe kemikalije ako je ona opasna. Uredba se primjenjuje na sve kemikalije, a ne samo na one koje se upotrebljavaju u tinti za tetoviranje i trajnoj šminki.

Naposljetku, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici moraju razvrstati tvari i smjese sukladno kriterijima iz Uredbe CLP i pobrinuti se da ispunjavaju zahtjeve Uredbe u pogledu označivanja i pakiranja opasnih kemijskih proizvoda. Potrebno je obavijestiti ECHA-u za svaku tvar koja je razvrstana kao opasna i stavljena na tržište pojedinačno ili u smjesi.

Koji je sljedeći korak u ECHA-inoj analizi tinte za tetoviranje?

ECHA i njezini partneri razmotrili su opasnost od određenih tvari u tintama za tetoviranje i trajnoj šminki i zaključili da je potrebno uvesti ograničenje. Prijedlog je podnesen u listopadu 2017.

Kao sljedeći korak u tom postupku ECHA-ini znanstveni odbori provjerit će jesu li dostavljene sve potrebne informacije. Ako prijedlog prođe tu provjeru sukladnosti, započinje šestomjesečno javno savjetovanje tijekom kojega svatko može izreći svoje mišljenje o prijedlogu. ECHA-ini znanstveni odbori razmatraju dostavljene dokaze i daju mišljenje o tome treba li uporabu neke tvari ograničiti ili ne. Ta znanstvena mišljenja, zajedno s popratnim dokumentima, šalju se Europskoj komisiji i objavljuju na internetskoj stranici ECHA-e. Europska komisija u roku od tri mjeseca odlučuje hoće li ograničiti upotrebu kemikalija. Ako se odlukom Komisije određuje ograničenje, ono stupa na snagu nakon savjetovanja sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO), glasanja država članica i temeljitog ispitivanja koje provode Europsko vijeće i Europski parlament.

To je dug postupak koji započinje nakon što prijedlog prođe provjeru sukladnosti i traje dvije do dvije i pol godine, ali osigurava da se sve odluke temelje na najpouzdanijim istraživanjima i savjetima stručnjaka u znanstvenoj zajednici.

Trebam li se zabrinuti zbog svojih tetovaža?

Procjena ECHA-inih znanstvenih odbora je u tijeku i mišljenje još nije doneseno.

Ako zaključak bude da je potrebno ograničenje, svakako bi imalo smisla razgovarati s osobom koja vam izrađuje tetovaže prije nego što se odlučite napraviti novu. Osoba koja vam izrađuje tetovaže trebala bi nabavljati proizvode od dobavljača koji ispunjava zahtjeve Uredbe REACH i trebala bi moći razgovarati s vama o kemikalijama koje ubrizgava u vašu kožu.

Ako ste zabrinuti za tetovaže koje već imate, za savjet se možete obratiti svojem liječniku. Ako razmišljate o uklanjanju tetovaže, trebali biste uzeti u obzir da je lasersko uklanjanje postupak u kojemu se pigmenti i druge tvari raščlanjuju na manje čestice – one mogu uključivati štetne kemikalije koje se nakon toga mogu slobodno kretati vašim tijelom.

Ako biste željeli napraviti novu tetovažu, informirajte se ne samo o vještinama osoba koje izrađuju tetovaže i mjerama koje poduzimaju kako bi se izbjegle infekcije, već i o tintama za tetoviranje koje upotrebljavaju. Prikupite sve informacije, ne bojte se postavljati pitanja!

Osoba koja vam izrađuje tetovažu trebala bi vam moći pružiti opsežne informacije o tintama koje upotrebljava, uključujući pojedinosti o nabavi, mogućim zdravstvenim rizicima i usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.

Na primjer, trebali biste moći dobiti sve informacije o podrijetlu tinte, uključujući i ime pouzdanog dobavljača, ili moći provjeriti proizvode prema važećem nacionalnom zakonodavstvu (na snazi u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj, Norveškoj i Lihtenštajnu) ili preporukama iz rezolucije Vijeća Europe o sigurnosti tinte za tetoviranje i trajne šminke.

U sustavu EU-a za brza upozorenja o opasnim neprehrambenim proizvodima (RAPEX) možete provjeriti je li određena tinta u prošlosti bila prijavljivana zbog toga što predstavlja ozbiljan rizik. Osim toga, možete se obratiti agenciji koja je u vašoj zemlji odgovorna za provođenje zakona o kemikalijama ili tintama za tetoviranje.

Također može biti korisno voditi evidenciju o tinti za tetoviranje koja je dosad upotrebljavana za vaše tetovaže u slučaju da vam se pojave simptomi koji nisu dio normalnog procesa ozdravljenja. Ako imate zdravstvenih problema ili bilo kakve simptome koji se čine neuobičajenima, odmah se obratite svojem liječniku.

Further information
ECHA
European Commission
External links