Tinte za tetoviranje i trajna šminka

Tetovaže su omiljen oblik ukrašavanja tijela, a ima ih 12 % Europljana. Izrađuju se na način da se tinta u boji ubrizga pod kožu i tako ostavlja trajan trag. Zdravstveni rizici pri uporabi nečistih igala za ubrizgavanje tinte već su neko vrijeme pod povećalom, ali čini se da treba uzeti u obzir i rizike povezane s kemikalijama. Tinte za tetoviranje i trajna šminka, kao što su tuševi za oči, mješavina su nekoliko kemikalija. Budući da te kemikalije mogu ostati u tijelu cijeli život, postoji mogućnost dugotrajnog izlaganja potencijalno štetnim sastojcima proizvoda za tetovažu i trajnu šminku. Te kemikalije mogu biti štetne za zdravlje, ali malo se zna o posljedicama njihove uporabe.

Što su tinte za tetoviranje i trajna šminka?

Tetovaže se izrađuju ubodima igle u površinski sloj kože i ubrizgavanjem tinte u područje ispod tog sloja kako bi nastao željeni crtež. Površinski sloj kože – epidermis – neprekidno se obnavlja pa se stoga tinta ubrizgava u drugi, dublji sloj kože – dermis – kako bi tetovaža ostala trajna.

Trajna šminka slična je tetovaži, a cilj je da izgledom nalikuje šminki.

Zašto se ECHA bavila tintama za tetoviranje i trajnom šminkom?

Tinte za tetoviranje i trajna šminka mogu sadržavati opasne tvari za koje je poznato ili se sumnja da uzrokuju rak, genetske mutacije, toksične učinke na reproduktivno zdravlje, alergije ili druge štetne učinke kod životinja ili ljudi.

Zbog nedostatka podataka o tintama za tetoviranje i trajnoj šminki Europska komisija zatražila je od ECHA-e da procijeni koliko su tvari sadržane u tintama za tetoviranje opasne za ljudsko zdravlje te da ispita potrebu za ograničenjima njihove uporabe na razini Europske unije.

Osim ispitivanja opasnosti za ljudsko zdravlje, ECHA je u svojoj analizi razmatrala i dostupnost sigurnijih alternativnih proizvoda. Ispitivan je i socioekonomski utjecaj ograničavanja njihove uporabe, na primjer kroz učinke na radna mjesta u proizvodnji i uslužnom sektoru.

ECHA je ispitala tvari za koje je poznato da se upotrebljavaju u tintama za tetoviranje i trajnoj šminki, a mogu biti opasne za ljudsko zdravlje, kao i tvari čiju se buduću uporabu želi spriječiti. Posebna pažnja bila je posvećena tvarima koje uzrokuju rak ili preosjetljivost, koje su mutagene ili reproduktivno toksične te drugim tvarima navedenima u Rezoluciji Vijeća Europe o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaža i trajne šminke.

U listopadu 2017. ECHA je Odboru za procjenu rizika (RAC) i Odboru za socioekonomsku analizu (SEAC) podnijela prijedlog ograničenja radi evaluacije. ECHA-ine aktivnosti temeljile su se na prijašnjim izvješćima Europske komisije i Vijeća Europe.

Kako su tinte za tetoviranje i trajna šminka uređene na razini EU-a?

Na razini EU-a ne postoji nikakvo posebno zakonodavstvo, ali sedam država članica donijelo je svoje zakone temeljene na rezoluciji Vijeća Europe o sigurnosti tetovaža i trajne šminke iz 2008. ili njezinoj prethodnoj verziji iz 2003. Osim toga, na tinte za tetoviranje primjenjuje se Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda u pogledu obveze proizvođača da proizvode isključivo sigurne proizvode, Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) u pogledu označivanja proizvoda koji sadržavaju više razvrstanih tvari nego što je to dopušteno te Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu zahtjeva za registraciju i pružanje informacija.

Budući da mnoge opasne tvari mogu biti prisutne u tinti za tetoviranje ili trajnoj šminki u malim količinama, možda se na njih ne primjenjuju obveze iz uredbi CLP i REACH.

Koje su trenutačne obveze daljnjih korisnika i dobavljača u lancu opskrbe tintom za tetoviranje i trajnom šminkom?

Daljnji korisnici – uključujući formulatore smjesa – imaju posebne obveze utvrđene Uredbom REACH koje se odnose na tinte za tetoviranje ili trajnu šminku koje proizvode. Formulatori tinte za tetoviranje trebaju proizvođače i uvoznike upoznati sa sastojcima svojih proizvoda kako bi ih oni mogli uzeti u obzir pri provjeri usklađenosti sa zahtjevima za registraciju. Ako podnositelji registracije nisu obuhvatili uporabu neke opasne tvari u tintama za tetoviranje, a formulatori upotrebljavaju tu registriranu tvar u količini od jedne tone ili više, tada oni kao daljnji korisnici trebaju provesti procjenu kemijske sigurnosti i dokazati da je tvar sadržana u tinti za tetoviranje ili trajnoj šminki sigurna za uporabu.

Nadalje, poduzeće koje prodaje opasne tvari ili smjese drugom poduzeću mora kupcu dostaviti sigurnosno-tehnički list proizvoda. Sigurnosno-tehnički list daje smjernice o tome kako sigurno upotrebljavati određenu tvar, sadržava podatke o svojstvima tvari ili smjese i njezinim opasnostima te upute za rukovanje, zbrinjavanje i prijevoz kao i preporučene mjere prve pomoći, protupožarne zaštite i mjere nadzora nad izloženošću.

Proizvođači pojedinačnih tvari – koji godišnje proizvode jednu ili više tona te tvari – moraju ispunjavati zahtjeve Uredbe REACH: kemikalija mora biti registrirana pri ECHA-i, a uz podnesak se moraju dostaviti podatci o opasnim svojstvima tvari. ECHA tada može poduzeti mjere za kontrolu uporabe kemikalije ako je ona opasna. Uredba se primjenjuje na sve kemikalije, a ne samo na one koje se upotrebljavaju u tinti za tetoviranje i trajnoj šminki.

Osim toga, uporaba konzervansa u tintama za tetoviranje podliježe Uredbi o biocidnim proizvodima (BPR). Europski proizvođači tinti za tetoviranje mogu stavljati na tržište i upotrebljavati na području EU-a samo aktivne tvari koje su obuhvaćene Programom pregleda biocidnih proizvoda ili odobrene kao vrsta proizvoda 6, tj. „konzervansi za gotove proizvode”. Konzervansi koji ispunjavaju jedan od kriterija iz ograničenja ne bi bili dopušteni za uporabu u tintama za tetoviranje ako bi ograničenje stupilo na snagu kako je predloženo.

Naposljetku, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici moraju razvrstati tvari i smjese sukladno kriterijima iz Uredbe CLP i zajamčiti ispunjenje zahtjeva u pogledu označivanja i pakiranja opasnih kemijskih proizvoda. Potrebno je prijaviti ECHA-i svaku tvar koja je razvrstana kao opasna i koja se stavlja na tržište pojedinačno ili u smjesi.

Znanstvena mišljenja odborâ, zajedno s popratnim dokumentima, šalju se Europskoj komisiji i objavljuju na internetskim stranicama ECHA-e. U roku od tri mjeseca Europska komisija donosi nacrt odluke o tome hoće li ograničiti uporabu kemikalija ili ne. Ako se odlukom određuje ograničenje, ono stupa na snagu nakon savjetovanja sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO), glasanja država članica i temeljitog ispitivanja koje provode Europsko vijeće i Europski parlament.

Trebam li se zabrinuti zbog svojih tetovaža?

Ako Komisija odluči da je potrebno ograničenje, svakako bi bilo preporučljivo razgovarati s osobom koja vam izrađuje tetovaže prije nego što odlučite napraviti novu. Ta bi osoba trebala nabavljati proizvode od dobavljača koji ispunjava zahtjeve Uredbe REACH i trebala bi moći razgovarati s vama o kemikalijama koje vam ubrizgava u kožu.

Ako ste zabrinuti zbog tetovaža koje već imate, za savjet se možete obratiti svojem liječniku. Ako razmišljate o uklanjanju tetovaže, trebali biste uzeti u obzir činjenicu da je lasersko uklanjanje postupak u kojemu se pigmenti i druge tvari raščlanjuju na manje čestice; one mogu sadržavati štetne kemikalije koje se nakon toga mogu slobodno kretati vašim tijelom.

Ako biste željeli napraviti novu tetovažu, informirajte se ne samo o vještinama osoba koje izrađuju tetovaže i mjerama koje poduzimaju kako bi se izbjegle infekcije, već i o tintama za tetoviranje koje upotrebljavaju. Prikupite sve informacije, ne bojte se postavljati pitanja!

Osobe koja vam izrađuju tetovaže trebale bi vam moći pružiti opsežne informacije o tintama koje se upotrebljavaju, uključujući pojedinosti o nabavi, mogućim zdravstvenim rizicima i usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.

Na primjer, trebali biste moći dobiti sve informacije o podrijetlu tinte, uključujući i ime pouzdanog dobavljača, provjeriti proizvode s obzirom na važeće nacionalno zakonodavstvo (na snazi u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj, Norveškoj i Lihtenštajnu) ili preporuke iz rezolucije Vijeća Europe o sigurnosti tinte za tetoviranje i trajne šminke.

U EU-ovu sustavu brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode (RAPEX) možete provjeriti je li određena tinta u prošlosti bila prijavljena zbog toga što predstavlja ozbiljan rizik. Osim toga, možete se obratiti nacionalnom tijelu u svojoj zemlji koje je odgovorno za provođenje zakona o kemikalijama ili tintama za tetoviranje.

Također može biti korisno voditi evidenciju o tinti za tetoviranje koja je dosad upotrebljavana za vaše tetovaže u slučaju da vam se pojavi reakcija koja nije dio uobičajenog procesa zacjeljivanja. Ako imate zdravstvenih problema ili dobijete bilo kakve neuobičajene simptome, odmah se obratite svojem liječniku.

Further information
ECHA
European Commission
External links