Mikroplastika

Plastika je važan materijal koji zauzima značajno mjesto u našem gospodarstvu. Na mnoge nam načine pojednostavnjuje živote te je često lakša i jeftinija od alternativnih materijala. Međutim, ako se plastika nakon upotrebe ne odlaže ili ne reciklira pravilno, ona se može dugotrajno zadržati u okolišu te se može razgraditi na male dijelove koji predstavljaju razlog za zabrinutost – mikroplastiku. Mikroplastiku se može i svjesno proizvoditi te namjerno dodavati u proizvode. Osim toga, neke vrste plastike sadržavaju opasne kemikalije koje mogu negativno utjecati na prirodu ili ljudsko zdravlje.

Mikroplastiku čine mali dijelovi plastičnog materijala (obično manji od 5 mm). Te čestice mogu nenamjerno nastati zbog habanja većih komada plastike, uključujući sintetički tekstil, ali mogu se i svjesno proizvoditi te namjerno dodavati u proizvode radi ispunjavanja određene svrhe, na primjer, plastične mikrokuglice mogu se upotrebljavati kao čestice za uklanjanje nečistoća u proizvodima za piling lica ili tijela. Kada se mikroplastika ispusti u okoliš, mogu je progutati životinje, uključujući ribe i školjkaše, a na taj način ulazi u prehrambeni lanac i može dospjeti u hranu koju jedu potrošači.

Potaknuto zabrinutošću za okoliš i ljudsko zdravlje, nekoliko je država članica EU-a donijelo ili predložilo zabrane na nacionalnoj razini u pogledu namjerne upotrebe mikroplastike u određenim potrošačkim proizvodima, posebno mikrokuglica u kozmetičkim proizvodima koji se ispiru i u kojima se one upotrebljavaju kao agensi za piling i čišćenje kože.

Nedavno je Europska komisija objavila ispitivanje koje pruža dodatne informacije o namjernim upotrebama čestica mikroplastike u proizvodima te o rizicima koje te čestice predstavljaju po zdravlje ljudi i okoliš. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) također je pregledala dostupne dokaze o mikroplatici i nanoplastici u hrani.

U skladu s postupcima Uredbe REACH za ograničavanje tvari koje predstavljaju rizik za okoliš i zdravlje, Komisija je zatražila da ECHA procijeni znanstvene dokaze za poduzimanje regulatornih djelovanja na razini EU-a u pogledu namjerno dodane mikroplastike u sve vrste proizvoda. Ostale mogućnosti u pogledu ograničenja ispuštanja mikroplastike u vodeni okoliš istražuju se u okviru drugog projekta Europske komisije.

U kojim se uobičajenim potrošačkim proizvodima može pronaći namjerno dodana mikroplastika? 

Namjerno dodane čestice mikroplastike upotrebljavaju se u nizu proizvoda dostupnih na tržištu EU-a, kao što su određeni kozmetički proizvodi, proizvodi za osobnu njegu, deterdženti, proizvodi za čišćenje, boje, proizvodi koji se upotrebljavaju u industriji nafte i plina te sredstva za abrazivno pjeskarenje.

Kada je riječ o potrošačkim proizvodima, čestice mikroplastike najpoznatije su kao abrazivi (npr. agensi za piling i poliranje kože u kozmetičkim proizvodima poznati kao mikrokuglice), ali mogu imati i druge funkcije, kao što je kontrola viskoznosti (gustoće), izgleda i stabilnosti proizvoda.

Osim toga, ECHA također pregledava proizvode koji namjerno otpuštaju čestice mikroplastike tijekom upotrebe, na primjer, prile gnojiva koja se upotrebljavaju u poljoprivredi.

Na koji način oni potencijalno doprinose onečišćenju okoliša?

Procjenjuje se da između 2 % i 5 % sve proizvedene plastike završi u oceanima. Dio te plastike u obliku je mikroplastike.

Smatra se da mikroplastika koja je namjerno dodana u proizvode trenutačno predstavlja relativno mali udio plastike u moru. Međutim, ta bi mikroplastika mogla uzrokovati probleme u unutarnjim vodama i u tlu. Kao odgovor na to, neke su zemlje, uključujući pojedine države članice EU-a, poduzele mjere kako bi ograničile upotrebu mikroplastike.

Pripremaju se prijedlozi o ograničenjima

U siječnju 2018. ECHA je objavila da će ispitati potrebu za ograničenjima na razini EU-a u pogledu stavljanja na tržište ili u upotrebu „namjerno dodanih” čestica mikroplastike u proizvode ili upotrebe koje predstavljaju „namjerno otpuštanje” čestica mikroplastike u okoliš.

U prvom dijelu te istrage, Agencija je objavila poziv za dostavu dokaza i informacija o namjerno dodanoj plastici. Svrha tog poziva je prikupiti informacije o svim mogućim namjernim upotrebama čestica mikroplastike u proizvodima. Prikupljene informacije upotrijebit će se kako bi se utvrdilo predstavljaju li te upotrebe rizik te za procjenu društvenih i ekonomskih utjecaja svih potencijalnih ograničenja.

U svibnju 2018. održana je radionica s dionicima na kojoj se razgovaralo o problemima povezanim s ograničenjima. ECHA je, u srpnju 2018. kao nastavak te radionice, objavila napomenu o identifikaciji tvari i potencijalnom opsegu ograničenja upotreba mikroplastike.

Poziv za dostavu dokaza objavljen je 28. ožujka, a zatvoren 11. svibnja 2018.