Zainteresirane strane

Sve organizacije i pojedinci zainteresirani za propise o kemikalijama ili na koje takvi propisi utječu mogu slobodno sudjelovati u našem radu.

Zalažemo se za otvorenost i transparentnost, a važnu ulogu u tome ima redovit uzajamni dijalog s dionicima. Stoga dionike uključujemo u brojne aktivnosti i donošenje odluka.

Kako sudjelovati

Tijekom godine organiziramo nekoliko događaja i radionica koji često nude mogućnost osobne rasprave s  našim osobljem. Najveći događaji godine su "Dani s dionicima", koji su otvoreni svima i besplatni. U većini slučajeva, događaje je moguće pratiti na mreži. Tijekom godine organiziramo i online sastanke (tzv. webinare), koji su otvoreni za sve i besplatni.

Organiziramo mnogobrojna javna savjetovanja te potičemo i ohrabrujemo svoje dionike da nam dostavljaju povratne informacije. Javna savjetovanja objavljuju se na ECHA-inoj mrežnoj stranici i tjednim e-novostima.

 

Akreditirane organizacije dionika

ECHA surađuje s više krovnih organizacija iz različitih područja i sektora koje djeluju na razini EU-a te su reprezentativne za svoja područja djelovanja. Ove akreditirane organizacije dionika (ASO) svojim znanjem doprinose i pomažu Agenciji da dođe do što šire publike. Ako želite razgovarati o nekoj posebnoj temi, uvijek možete stupiti u kontakt s organizacijom koja zastupa vaše područje interesa.

 

 

Image

Kako postati akreditirana organizacija dionika

Ako zastupate svoje područje djelovanja na razini EU-a te ste zainteresirani za bližu suradnju s nama, slobodno podnesite zahtjev za status akreditirane organizacije dionika. 

Više

 

Image

Suradnja s akreditiranim dionicima

Suradnja s akreditiranim organizacijama dionika doprinos je učinkovitom protoku informacija s terena u Agenciju i obrnuto. 

Više

 

Image

Dionici akreditirani pri ECHA-i

Popis trenutačno akreditiranih dionika.

Više

 

Image

Podrška akreditiranih dionika

Ova stranica donosi internetske poveznice na alate, informacije i smjernice koji su javno dostupni i besplatni.

Više

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)