Radionica za akreditirane dionike

Radionice za akreditirane dionike predstavljaju platformu za razgovore između nas i naših akreditiranih dionika. One omogućuju akreditiranim dionicama da sudjeluju u utvrđivanju naših planova rada i prioriteta za budućnost. Teme za svaku radionicu biraju se temeljem povratnih informacija od akreditiranih dionika i drugih prioritetnih područja koja utvrđuje ECHA prije svake radionice.
 
Na godišnjoj radionici mogu sudjelovati svi akreditirani dionici.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)