Mreža komunikatora

Mreža povezuje komunikatore iz ECHA-e i akreditirane dionike kako bi razmijenili planove i raspravili o sinergiji u komunikacijskim aktivnostima. 

Ciljevi mreže su:

1. razmjena dobre prakse radi poboljšanja komunikacije;

2. uzajamno pomaganje u vezi s prosljeđivanjem i prenošenjem novosti od zajedničkog interesa;

3. povezivanje stručnih znanja članova mreže u zajedničkim komunikacijskim projektima.

Akreditirani dionici pozivaju se na sudjelovanje u mreži nakon što imenuju kontakt osobu za komunikacije za svoju organizaciju. To mogu napraviti prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje statusa akreditiranog dionika ili ažuriranjem putem obrasca za ažuriranje kontaktnih informacija.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)