Platforma za rasprave između ECHA-e i nevladinih organizacija

Održavamo redovite sastanke s nevladinim organizacijama koje su akreditirani dionici kako bismo raspravili aktualna pitanja građanskog društva. Sve akreditirane nevladine organizacije slobodno mogu pridonijeti sadržaju sastanaka sudjelujuću na njima osobno ili na daljinu.

Nevladine organizacije koje su akreditirani dionici automatski primaju pozivnice za sastanke u okviru platforme nakon što ECHA odobri njihov zahtjev.

Dokumenti sa sastanka, uključujući obavijest o održavanju sastanka, objavljuju se na ovoj stranici.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)