Tiedustelu

Käytettävissä olevia testejä ja tutkimuksia koskevat tiedot

Jos hakija aikoo tehdä biosidiasetuksen mukaisia lupahakemuksiaan varten testejä tai tutkimuksia, joissa käytetään selkärankaisia eläimiä, sen on toimitettava kemikaalivirastoon tiedustelu R4BP 3 -sovelluksen kautta. Tiedustelun tarkoituksena on selvittää, onko tällaisia testejä tai tutkimuksia jo toimitettu biosidivalmisteasetuksen tai sitä edeltäneen biosidivalmistedirektiivin vaatimusten täyttämiseksi. Sellaisten tietojen osalta, joihin ei liity selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä, tiedustelu on vapaaehtoinen.

Tiedustelu on edellytys tietojen yhteiskäyttöä koskevan kiistan saattamiselle kemikaaliviraston ratkaistavaksi (sekä selkärankaisia koskevien että muiden tutkimusten osalta), myös silloin, kun mahdollinen hakija tietää jo, kuka tietojen omistaja on (tai ketkä tietojen omistajat ovat), tai kun neuvottelut on jo aloitettu.

Jos tällaisia testejä tai tutkimuksia on toimitettu, kemikaalivirasto antaa hakijalle tietojen toimittajan yhteystiedot. Nämä tiedot haetaan aiemman biosidivalmistedirektiivin sekä biosidivalmisteasetuksen mukaisesti toimitetuista asiakirja-aineistoista. Kemikaalivirasto ei anna tietoja yksittäisistä testeistä tai tutkimuksista.

Tietosuoja / Myöhempien hakijoiden mahdollisuus käyttää tietoja

Jos tietoja koskeva tietosuoja-aika on kulunut umpeen, kemikaalivirasto voi suostua siihen, että myöhemmät hakijat voivat viitata alkuperäisessä hakemuksessa annettuihin tietoihin.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)