Akkreditoitujen sidosryhmien työpaja

Akkreditoitujen sidosryhmien työpajat ovat foorumeita, joilla kemikaalivirasto ja sen akkreditoidut sidosryhmät voivat käydä strategisia keskusteluja. Työpajoissa akkreditoidut sidosryhmät voivat esittää näkemyksiään kemikaaliviraston toimintasuunnitelmista ja tulevista painopisteistä. Työpajojen teemat ja niissä käsiteltävät asiat määritellään ennen niiden koolle kutsumista akkreditoiduilta sidosryhmiltä saadun palautteen ja ECHAn havaitsemien painopistealueiden perusteella.
 
Vuotuinen työpaja on avoin kaikille akkreditoiduille sidosryhmille.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)