Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση υποδοχής του κοινού:

Annankatu 18
00120 Helsinki
Φινλανδία

Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στον χώρο υποδοχής του Οργανισμού. Στον φάκελο ή στη συνοδευτική επιστολή πρέπει να αναγράφεται «Registry of the Board of Appeal».

Ωράριο λειτουργίας

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Chemicals Agency
Registry of the Board of Appeal
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
Finland

Τηλεομοιοτυπία:

+358-9-68 61 89 30

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:

appeal@echa.europa.eu

 

Έντυπο υποβολής ερωτημάτων

  • Για την υποβολή ερωτημάτων γενικής φύσεως ή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το ακόλουθο σχετικό έντυπο επικοινωνίας του Συμβουλίου προσφυγών:
    Έντυπο επικοινωνίας Συμβουλίου Προσφυγών

Τέλος προσφυγής:

Το τέλος προσφυγής καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού:

Τράπεζα: ING Belgium, Avenue Marnix 24, 1000 Brussels, Belgium
Κωδικός IBAN: BE40 3631 8789 1363
Κωδικός BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Επισημαίνεται ότι τα τέλη προσφυγής στο πλαίσιο του κανονισμού REACH έχουν τροποποιηθεί (βλ. κανονισμό (EΕ) 2015/864).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)