Διαδικασία προσφυγής

Ορισμένες αποφάσεις του ECHA, οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 91 του κανονισμού REACH και στο άρθρο 77 του κανονισμού για τα βιοκτόνα προϊόντα, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών του ECHA.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία προσφυγής περιγράφονται στουςΚανόνες Διαδικασίας.

Επιπλέον, για να βοηθήσει τους διαδίκους να ενεργούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και να ετοιμάσουν τις προσφυγές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, το Συμβούλιο Προσφυγών εξέδωσε πρακτικές οδηγίες.

Για τον ίδιο λόγο, το συμβούλιο προσφυγών εκπόνησε επίσης ειδικά έντυπα και έναν βοηθητικό κατάλογο ελέγχου. Η χρήση των εντύπων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται ιδιαιτέρως.

Έντυπα για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης των προσφυγών

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)