Workshops for leverandørkæden

Substitution er en udfordrende opgave — mange kvalitetskrav og økonomiske krav skal opfyldes, fare- og risikoprofiler for alternativerne klarlægges, og en livscyklusvurdering af den planlagte substitution muligvis foretages. Dette kan virksomhederne ikke gøre alene. De er nødt til at inddrage deres kunder og leverandører. Det gør samarbejdet i leverandørkæden til en vigtig drivkraft i udviklingen og indførelsen af sikrere alternativer.

ECHA har foreslået, at medlemsstater og interessenter organiserer workshops for at identificere, hvordan de kan imødegå specifikke udfordringer forbundet med substitution, og at de også inddrager virksomheder i leverandørkæden, som er interesseret i at finde sikrere alternativer, der kan opfylde et bestemt formål og kravet til den endelige anvendelse.

Workshopperne giver deltagerne mulighed for at få mere at vide om de teknologiske og funktionelle behov for kapacitetsopbygning og uddannelse, virksomhederne har på driftsniveau. 

De afholdes normalt på den pågældende medlemsstats officielle sprog eller alternativt på engelsk på europæisk plan.

Workshopperne vil:

  • åbne op for en dialog med de forskellige berørte aktører inden for leverandørkæden om udfordringerne forbundet med substitution og 
  • føre til konkrete innovationsprojekter og samarbejde med henblik på at udskifte farlige stoffer med sikrere alternativer. 

ECHA kan hjælpe med forberedelsen af programmet til workshoppen, dele sine egne erfaringer fra tidligere workshops, formidle konklusioner og yde anden form for støtte.

Se eksemplet på, hvordan en workshop om substitution i leverandørkæden kan struktureres.

Ønsker du at organisere eller være med til at organisere en substitutionsworkshop henvendt til aktører inden for leverandørkæden  om bestemte stoffer og funktioner? --> kontakt os.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)