Balance mellem arbejde og fritid

ECHA sigter mod at skabe og opretholde et støttende og sundt arbejdsmiljø, der giver medarbejderne mulighed for at skabe balance mellem jobmæssige og private forpligtelser.

Vi har taget en række initiativer, der skal skabe balance mellem arbejde og fritid for medarbejderne, bl.a.:

  • fleksibel arbejdstid og afspadsering
  • fjernarbejde
  • barsels-, forældre- og familieorlov
  • tjenestefrihed i særlige situationer såsom bryllup, fødsel, adoption og andre familiebegivenheder
  • årlig ferie
  • tjenestefrihed uden løn.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)