Ansættelsesprocessen

Alle ECHA's stillinger opslås på vores websted. Ansøgere skal indsende en fuldstændig ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

En udvælgelseskomité gennemgår alle gyldige ansøgninger og sammenholder dem med de krav, der er angivet i stillingsopslaget. Komitéen udvælger de bedst egnede ansøgere på en objektiv, upartisk og gennemsigtig måde og indkalder dem til samtale.

Samtale og skriftlig test

Næste fase omfatter en samtale med den udvælgelseskomité, der er nedsat for den enkelte udvælgelsesprocedure. Komitéen vurderer hver enkelt ansøger i forhold til de krav, der er angivet i stillingsopslaget.

Samtalen afholdes på engelsk, men kendskabet til andre sprog testes muligvis også. Ansøgere med engelsk som modersmål kan forvente også at skulle testes i deres andetsprog.

Ud over samtalen skal ansøgerne gennemgå en skriftlig test på engelsk inden for det ekspertiseområde, som kræves til den pågældende stilling.

Reserveliste

Efter samtalerne og de skriftlige test udarbejder udvælgelseskomitéen en reserveliste med de bedst egnede kandidater. ECHA kan rekruttere medarbejdere fra reservelisten på et hvilket som helst tidspunkt i listernes gyldighedsperiode, som normalt er to år med mulighed for ét års forlængelse.

Ansøgere mindes om, at optagelse på reservelisten ikke er nogen garanti for ansættelse.

Udvælgelsesproceduren kan tage op til seks måneder fra ansøgningsfristen og indtil godkendelse af reservelisten.

Ansøgerne kan anmode om en redegørelse inden for 10 dage efter, at de er blevet underrettet om resultatet af udvælgelsesproceduren. De har også mulighed for at appellere afgørelsen inden for tre måneder. Ansøgerne kan på linje med alle andre EU-borgere indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Ledige stillinger

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)