Hvad vi kan tilbyde

Personer, der bliver ansat hos ECHA, kommer til at arbejde sammen med en førende gruppe af eksperter, der har til opgave at gennemføre EU's banebrydende kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og miljøet samt for innovation og konkurrenceevne.

Vores arbejds- og kontraktvilkår er baseret på personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Disse sikrer den ansatte en konkurrencedygtig lønpakke med tilhørende tillæg og ydelser:

  • sundheds- og ulykkesforsikring
  • pensions- og arbejdsløshedsordning
  • husstandstillæg
  • børnetilskud
  • førskoletillæg
  • tilbagebetaling af skolepenge
  • udlandstillæg.

Løn

Lønnen afhænger af kategorien og lønklassen for hver enkelt stilling. Den månedlige grundløn fremgår af nedenstående tabeller.

Midlertidigt ansatte

Kategori

Lønklasse

Grundløn i EUR

Trin 1

Grundløn i EUR

Trin 2

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Kontraktansatte

Ansættelsesgruppe

Lønklasse ved rekruttering

Grundløn i EUR

Antal års erhvervserfaring påkrævet for denne lønklasse

IV

16

4 555,99

Over 20 års erhvervserfaring

14

3 558,90

Over syv års erhvervserfaring

13

3 145,45

Op til syv års erhvervserfaring

III

9

2 780,03

Over syv års erhvervserfaring

8

2 457,08

Op til syv års erhvervserfaring

II

5

2 171,49

Over syv års erhvervserfaring

4

1 919,18

Op til syv års erhvervserfaring

I

1

1 847,76

-

 

Grundlønnen afhænger af forskellige tillæg samt af skat, socialsikring og andre fradrag, der er omfattet af personalevedtægten. Grundlønnen er fritaget fra national beskatning.

For at afspejle at leveomkostningerne er højere i Helsinki end i Bruxelles, vægtes grundlønnen ved at anvende en koefficient for leveomkostningerne i Helsinki. Grundlønnen i tabellerne ovenfor er angivet før denne justering.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)