Hodnocení

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

V souladu s článkem 54 nařízení REACH do 28. února každého roku zveřejní agentura ECHA zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo v předchozím kalendářním roce při plnění povinností v souvislosti s hodnocením. Agentura ECHA je v souvislosti s těmito zprávami výslovně povinna uvádět doporučení pro potenciální žadatele s cílem zlepšit kvalitu budoucích žádostí o registraci.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)