Dotazy

Informace o dostupných zkouškách a studiích

Žadatel, který zamýšlí provést zkoušky nebo studie zahrnující obratlovce v rámci svých žádostí o povolení podle nařízení BPR, musí předložit agentuře ECHA dotaz prostřednictvím R4BP 3. Účelem dotazu je zjistit, zda již nebyly takové zkoušky či studie předloženy podle nařízení o biocidních přípravcích nebo podle předešlé směrnice o biocidních přípravcích. Tento dotaz je nepovinný u údajů ze zkoušek, které se neprovádějí na obratlovcích.

Dotaz je nezbytnou podmínkou pro pozdější zahájení sporu souvisejícího se sdílením údajů u agentury ECHA (týkajícího se studií na obratlovcích či jiných studií) včetně situací, kdy již budoucí žadatel zná držitele údajů nebo již bylo zahájeno vyjednávání.

Pokud byly takové zkoušky nebo studie předloženy, poskytne agentura ECHA žadateli kontaktní údaje subjektu, který je předložil. Tyto údaje se získají z dokumentací předložených v rámci předešlé směrnice o biocidních přípravcích a nařízení o biocidních přípravcích. Agentura ECHA nebude poskytovat informace o jednotlivých zkouškách nebo studiích.

Ochrana údajů / použití údajů následnými žadateli

Jestliže vypršelo příslušné období ochrany údajů, může agentura ECHA souhlasit s tím, že se následní žadatelé smí odkazovat na údaje předložené v původní žádosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)