Služby partnerů pro žadatele

Budeme velmi rádi, když společnosti, konsorcia, průmyslová sdružení a poradenské společnosti budou využívat služby partnerů, aby si žadatelé mohli nalézt vhodného partnera pro vypracování svých žádostí o povolení. Tuto službu mohou využívat i společnosti, které mají možné náhrady.

Tuto službu můžete využívat dvěma způsoby:

  1. můžete nalézt identitu případných žadatelů a jejich kontaktní údaje, informace o látkách, jejich použití, jejich úloze v dodavatelském řetězci a typ spolupráce, kterou hledáte;
  2. můžete přidat informace o vás, aby vás ostatní mohli kontaktovat. Všechny informace uvedené v tomto formuláři budou zveřejněny.

Použití této služby je omezeno na látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH) a na látky, které jsou doporučeny k zahrnutí do seznamu látek podléhajících povolení.

Vyjádřete svůj zájem

Fill in the webform 

Stáhnout seznam s kontaktními údaji

Přečetl jsem si níže uvedené právní upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a souhlasím s nimi.

Contact list [XLSX]

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a podmínky používání

Uživatelé této služby souhlasí s tím, že agentura ECHA poskytuje tyto informace bez jakýchkoli záruk. Agentura ECHA nezaručuje spolehlivost ani správnost poskytovaných informací. Agentura ECHA ani nekontroluje, zda poskytované informace jsou aktuální. Chtěli bychom vás upozornit, že zařazení na seznam nelze ze strany agentury ECHA považovat za schválení obsahu ani záruku kvality jakýchkoli informací či služeb poskytovaných uživateli této služby. Uživatelé, kteří používají tyto informace, souhlasí s tím, že agentura ECHA nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, kterou by mohlo zveřejnění nebo užívání těchto informací způsobit předkladateli informací, uživateli této služby nebo jiným třetím stranám. Agentura ECHA může zveřejněné informace odstranit z vlastního podnětu nebo na žádost předkladatele informací zaslanou na tuto e-mailovou adresu: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)